www.kurejoenms.fi
Suurpetohavainnot
Suurpetohavainnot (karhu, susi, ilves ym) Timo Koppelomäelle p. 040 583 5477 tai täytä havaintolomake tästä

Puheenjohtajan palsta

Tällä palstalla metsästysseuran puheenjohtaja avaa sanallisen arkkunsa.

Metsästysvuosi päättymässä ja uusi alkaa

Heinäkuu lähestyy loppuaan ja näin myös metsästysvuosi. Elokuun alusta aloitetaan uusi metsästysvuosi, jolloin mm. metsästyskortti tulee olla maksettuna.

Tulevana syksynä näyttää todennäköiseltä, että  päästään karhujahtiinkin kun Alajärven, Soini-Lehtimäen ja Ähtärin yhteislupa-alueelle on myönnetty 2 karhun kaatolupa.

Metsästyshän alkaa jo 20.8.,  joten nyt viimeistään on aika  kohdistaa aseeet ja  ampua karhunmetsästykseen kelpaava  ampumakoe. Alustavissa neuvotteluissahan karhunmetsästys on tarkoitus toteuttaa viikonloppumetsästyksenä ja yhteisluvassa mukana olevien seurojen jäsenet voivat osallistua jahtiin tapahtuipa se sitten missä päin   yhteislupa-aluetta tahansa.

Kesäkokous pidetään  Lähemajalla  pe 2.8.2013  klo 19.00 alkaen

Muutenkin nyt on paras aika valmistautua tulevaan jahtikauteen ; keskiviikkoisin klo 18.oo on haulikkoradalla valvotut harjoitukset, joissa kierros eli 25 kiekkoa maksaa vain 3 euroa. Kiekot sisältyvät hintaan.

Hirvi-/karhukoeammunta Unkan radalla:ke 24.7 18.00, ke 31.7 18.00, ke 14.8 18.00, ke 21.8 18.00, ke 28.8 18.00, la 7.9 12.00

Muistio Suomen Metsästäjäliitto Pohjanmaan piiri ry:n vuosikokouksesta

Suomen Metsästäjäliitto Pohjanmaan piiri ry piti vuosikokoukousta 20.04.13 Kauhajoella. Edustettuna oli 33 seuraa 123:sta.

Kurejoen Ms:lla olisi ollut oikeus 6 edustajaan, eli 1 edustaja/50 jäsentä. Olin paikalla yksin lähinnnä ”kuunteluoppilaana”. Kokous sujui sopuisasti, eikä äänestyksiä tarvittu, joten äänimäärillä ei ollut merkitystä tässä kokouksessa.

Metsästäjäliitto pyrkii mm. valvomaan metsästäjien etuja ”ylemmissä portaissa” kuten lainsäädäntä yms.  Metsästäjillä onkin tulevina vuosina edessa monia uhkakuvia, joilla metsästystä pyritään säätelemään.
Kuullun perusteella mm. metson rauhoitusta ollaan suunnittelemassa, ajokoirametsästyksen kieltoa suunnitellaan ”joissain portaissa”  ja  saaristomerellä ikiaikoja harrastettua uroshaahkojen kevätmetsästystä ollaan kieltämässä. Uroshaahkathan palaavat jo kesäkuussa takaisin etelään.  Uroshaahkojen metsästys ei meidän seuraa juurikaan koske, mutta kertoo ilmapiiristä ja ”asiantuntemuksesta”, joka EU:ssa vallitsee.  Aseiden säilytykseen on myös tulossa muutoksia. Myös Ratalakia ollaan korjaamassa, joka tuo muutoksia ampuratatoimintaan.

Seura maksaa jäsenmaksua jokaisesta jäsenestä  tällä hetkellä 8 €, jota kokous päätti korottaa 1 €:lla eli  2013 jäsenmaksu on 9 €/jäsen. Jäsenmaksulla jokainen jäsen saa mm. Jahti-lehden 5 kertaa vuodessa. Jäsenkortti oikeuttaa erilaisiin etuihin ja alennuksiin mm. ST1:stä. Jäseneduistakin  voi tarkemmin lukea Metsästäjäliiton sivuilta.  Seuralle liiton jäsenyys tarjoaa mm. nettijäsenrekisterin käyttömahdollisuuden, erilaisia lomakkeita, neuvontaa ja koulutusta.

Ennen varsinaista kokousta palkittiin piirin parhaita mm. erilaisissa ampumakilpailuissa menestyneitä. Pienpetokilpailussa menestyneitä palkitiin  myös ja mainittakoon tässä yksi eli voittaja Teemu Kilponen, jolla oli 424 pistettä ja saalislistalla mm. 68 NÄÄTÄÄ. Paras päiväsaalis oli kuulemma ollut 5 näätää. Nuorten sarjoissa palkittiin myös parhaat ja nuorille jäsenille tiedoksi, että jo 20 variksella pääsi pokkaamaan palkinnon.

Tarkemmat tiedot palkituista voi lukea Suomen Metsästäjäliiton kotisivuilta  (linkki lopussa).

Sääntömääräisen kokouksen asiat  päätettiin yksimielisesti ilman äänestyksiä.  Puheejohtajana jatkaa Hannu Ilomäki.  Piirihallituksen erovuoroiset valittiin uudelleen.

Ilmajoen ja Munakan Ms:at olivat lähettäneet kirjallisen esityksen piirille  edelleen Metsästäjäliitolle toimenpiteitä varten: (Lyhennetty versio)

1) Susipolitiikka Suomen omiin käsiin ilman sanktiouhkia.
2) Valokuvaus haaskoja apuna käyttäen olisi kiellettävä
3)Vahinkolintujen pyynnissä tulisi sallia loukkupyynti elävää varista houkuttimena käyttäen
4) Pannoittaminen ja rengastaminen pitäisi lopettaa
5) Koiran avulla metsästämisen turvaaminen maassamme
6) Kanahaukan, huuhkajan ja naakan täysrauhoituksen purkaminen
7) Lyijyhaulikiellon rajoittaminen ja teräshaulikiellon säätäminen
8) Koiraverolain kumoaminen

Kokous hyväksyi esityksen.

Piirin tulevia tapahtumia:mm.
Kosteikko-aiheinen  Erämiesiltä toukokuussa, järjestää Kurjennevan Eränkävijät
ABC-haulikkokurssi naisille ja aloittelijoille la 25.5. 13 Peräseinäjoen ms:n ampumaradalla
PIENPETOKILPAILU  järjestetään myös tänä vuonna, joten muistakaa ilmoittautua. Jatkossakin päävoitto(haulikko ) ilmeisesti arvotaan kuten  nytkin, joten vain 1 pienpeto(esim. kettu/supi/minkki/näätä) voi tuoda päävoiton.

Tässä lyhyesti kokouksen antia. Lisää voi lukea piirin sivuilta.  http://www.metsastajaliitto.fi/pohjanmaa

 

Vuosikokous 3.3.2013

Vuosikokous 03.03.2013 pidettiin Alakylän kylätalolla Kurejoella.  Harmittavan vähän vain oli  jäseniä paikalla.  Aurinkoinen sää ja/tai hiihdon MM-kilpailujen 50 km hiihto  saattoi kiinnostaa enemmän.  Kokous todettiin kuitenkin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja näin ollen poissaolleet n.95 % jäsenistä joutuvat tyytymään läsnäolleiden tekemiin päätöksiin.

Toimintakertomus vuodelta 2012 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 hyväksyttiin esitetyssä muodossa.  Tilien eikä toiminnan osalta ei toiminnantarkastajilla ollut huomauttamista ja niin hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2012.
Hallituksen puheenjohtajan vaaliin ei löytynyt uusia ehdokkaita, joten yksimielisellä päätöksellä valittiin entinen jatkamaan. Kiitos vielä luottamuksesta läsnä olleille.
Hallituksen kokoonpano pysyi myös entisellään, kun erovuorossa olleet Jari Ketonen  ja Jukka Koppelomäki valittiin uudelleen. Hallituksen varamiehinä jatkavat myös entiset eli Timo Turpela ja Juha Saukko.
Toiminnnantarkastajiksi valittiin uudestaan  Eeti Kantokoski  ja Juha Kyllönen ja henkilökohtaisiksi varamiehiksi heille Kenneth Gråhn ja Juhani Isoniemi.
Talousarvio hyväksyttiin entisin maksuin eli;  jäsenmaksu 35€ ja liittymismaksu 100€.  Pienpetojen pyyntilupa  100€ päätettiin pitää myös voimassa lisäyksin, että Alajärven rhy:n alueella voimassa olevalle yhteislupa-alueelle ei 1.12. alkavalla metsästyskaudella  tarvitse maksaa lupaa vaan ”kettujahti on vapaata” yhteislupa-alueella, johon eivät kuulu Haukkalan eikä Menkijärven metsästysseurat.
Meidän ja Menkijärven seuran keskenhän on erillinen sopimus, joka sallii  metsästyksen(ajon) jatkamisen”naapurin” alueelle.

Uutena asiana toimintasuunnitelmassa julistetaan jäsenille PIENPETOKILPAILU, jossa parhaat palkitaan ja lisäksi suoritetaan arvonta kaikkien saalisilmoituksen tehneiden kesken. Talousarviossa palkintoihin varattiin 300€.
Alajärven riistanhoitoyhdistys järjestää myös pienpetokilpailun, jossa jaetaan  ja arvotaan palkintoja osallistujien kesken.

Riistahoitoa eli ruokintaa ja riistapeltoja hoidetaan vuoden 2012 malliin ja samoin määrärahoin.  Uusi jäseniä toivotaan osallistumaan mm. riistanhoitotehtäviin. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Jari Ketoseen tai Kenneth Gråhniin.

Jaostot jatkavat entisin miehityksin ja uutena jaostona perustettiin  ampumajososto, jota vetämään nimettiin Jukka Saukko, ellei Jukka kieltäydy.

Seuran kotisivujen osalta tehdään Japon kanssa uusi sopimus, jolla saavutetaan  nykyistä monipuolisemmat kotisivut, joihin saadaan mm. toimintakalenteri, toimivampi kuva-galleria, jaostoille ”omat sivut”,  lisäksi jäsentietojen päivitys ja saalisilmoitukset jatkossa on  mahdollista tehdä kotisivujen kautta yms.
Sivut uudistuvat kevään kuluessa.

Tässäpä pääkohdin kokouksessa käsiteltyjä asioita. Lisäksi käytiin vilkasta keskustelua eri aiheista.

Metsästysvuosi 2012-2013

Sateinen kesä lähestyy loppua ja syksy saapuu ja sitä myöten ”metsästäjän vuosi” alkaa.

Kyyhkysenmetsästäjät ovat jo päässet metsästyksen makuun ja maanantaina 20.8. klo 12 kajahtaa lähtölaukaus vesilintujahtiin.  Samana päivänä alkaa myös karhunmetsästys.

Alajärvellä ei vielä ainkaan tänä vuonna päästä karhumetsästyksestä nauttimaan. Lähimmät luvat  ovat Ähtärin ja Halsuan seuduilla. Karhuhavaintojen vähäisyys sekä peurojen vasomisalue (Halsuan seuduilla) vaikutti  lupiin.

Metsäkanalintujen metsästys alkaa 10.9 kaikilla niillä alueilla, joilla MMM ei kieltänyt sitä kokonaan heinäkuun asetuksessa. Metsästysaikaa saatetaan lyhentää lokakuulta. Metsästysaika-asetus annetaan viikolla 37. Seurartakaa Riistakeskuksen kotisivuja;  www.riista.fi.

Riistakolmiolaskennan perusteella metsäkanalintukanta on lievästi laskenut niin Pohjanmaan kuin muidenkin lähipiirien alueilla  vuodesta 2011. Seuran tekemä päätös pienentää kiintiöitä tukee näin lintukannan muutosta.

Hirvenmetsästys kuitenkin jatkuu, vaikkakin hirvikannan väheneminen on  pienentänyt kaatomääriä. Seuramme osalta  vähennystä hirvenkaatoluvissa on  3,5 kaatolupaa.   Seuralle myönnettiin yhteislupakokouksen päätöksen mukaan 20,5 kaatolupaa, jotka jakautuvat: 12 aikuista ja 17 vasaa.

Rhy  selvitysten mukaan Pohjanmaan alueella hirvikanta varsinkin urosten osalta on vääristynyt ja kunnon sarvipäät ovat vähissä, joka aiheuttaa sen, että hirvikantaa uhkaa laadun heikkeneminen.

Rhy vetoaa(suosittelee) seuroihin, että ne entistä enemmän  metsästäisivät naaraita, varsikin ”tyhjiä”  ja vasoja ja säästäisivät sarvipäitä.  Kaatoprosenteissa pitäisi päästä vähintään  50-50 uros-naarasuhteeseen ja vasoissa  yli 50 %. Rhy ei panisi pahakseen vaikka vasaprosentti  olisi 100%.  Kaatupia jätettiin pankkiin 33 kpl, siltä varalta, että jossain jäävä kanta olisi jäämässä yli suosituksen eli 2,5-2,9 hirveä/1000ha. Meidän seuran alueella jäävä kanta olisi n. 35-45 hirveä.  Hirvenmetsästys aloitetaan aikaisintaan 13.10..

Peuran kaatolupia Alajärven alueelle on myönnetty; 4 vasaa + 2 urosta+2 naarasta. Kaatoluvat jakautuvat pohjoisosan seuroille; Alajärvi, Möksy, Paalijärvi, Pesäveikot ja Porasharju.

Nyt on sitten viimeiset hetket käydä tarkistamassa aseiden kunto ja tähtäinten oikeat asennot.  Harjoittelemalla turvataan varmat  laukaukset ja näin säästetään riistaa turhilta  tuskilta ja metsästäjää aikaa ja  vaivaa tuottavilta  haavoittuneiden etsinnöiltä.

Hyvää jahtivuotta kaikille.

Puheenjohtaja