www.kurejoenms.fi

Linkit ja lomakkeet

Seuran omat lomakkeet

Anomus seuran jäseneksi (ei toimi vielä)

Saalisilmoitus

Tilapäisen metsästysoikeuden hakeminen (päiväkortti tai vuosikortti)

Maastokartta seuran alueelta

Muut linkit ja lomakkeet

Suomen riistakeskus (riista.fi)

Hirvijahdin lomakkeet

Kaurissaaliin ilmoituslomake tai sähköisesti saalis.riista.fi -osoitteesta.

Metsästysajat

Metsästysvuokrasopimus (.pdf)

Suomen Metsästäjäliitto(Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund r.y.)

Pohjanmaan piiri (http://www.metsastajaliitto.fi/pohjanmaa/)

Riistanhoitoyhdistys

Alajärven riistanhoitoyhdistys

Metsästysseurat

Alajärven metsästysseura
Menkijärven metsästysseura
Möksyn metsästysseura
Porasharjun Erämiehet

Maastokarttoja ja karttasovellus

Paikkatietoikkuna.fi