www.kurejoenms.fi

Lisää kuluvan kauden asioita

Ari tuossa jo valottikin kuluvan toimintakauden asioita, tässä vähän lisää

Rhy haluaa kouluttaa lisää riistanvalvojia seka ampumakokeen vastaanottajia. Talvikokouksessa kumpaankin koulutukseen ilmoittautui 3 henkilöä, lisää vapaaehtoisia kuitenkin kaivattaisiin. Halukkaat voivat ilmoittautaua sihteerille, joka tiedottaa sitten osallistujille, kunhan Rhy:ltä saadaan tarkempi tieto koulutuksien ajankohdista

Lisäksi Metsästäjäliitto kouluttaa ABC-metsästysammunnan kouluttajia. Olisi hyvä niitäkin saada alueellemme. Tässä lisätietoa:
Peräseinäjoen Ampumaradalla järjestetään la 6.5 Metsästysammunnan ABC -kouluttajakoulutus. Koulutuksen saanut on oikeutettu kouluttamaan metsästäjätutkinnon suorittaneita ampumisen saloihin.
Tarkempaa tietoa liitteenä olevasta kutsusta
http://www.kurejoenms.fi/wp-content/uploads/2017/03/Metsästysammunnan-ABCkouluttajakoulutus.doc

Viimeiseksi, vaan ei vähiten tärkeäksi:

Jossain vaiheessa alkaa Unkassa mittavat parannustyöt, johon tarvitaan runsaasti talkooväkeä. Toivottavasti seurastamme vielä löytyy talkoohenkeä, vaikkakin joskus tuntuu että se on tyystin kadonnut. Muussa tapauksessa luultavasti joudumme palaamaan muinaisilta ajoilta tuttuun keppi- ja porkkanasysteemiin

Sihteeri