www.kurejoenms.fi

Metsästysseuran kesäkokous

Metsästysseuran kesäkokous pidettiin 2.8.2013.

Enemmänkin paikalle olisi sopinut jäseniä, mutta päätökset kuitenkin tehtiin  tulevalle metsästysvuodelle 2013-14.

Tärkeimmät tietenkin olivat tulevan syksyn saaliskiintiöt ja muut metsästykseen liityvät asiat.

 

Uutuutena; SEURA JULISTAA PIENPETOKILPAILUN( kettu, supi, minkki,näätä)  1.8.2013 -31.7.2014

Kilpailussa mukavat palkinnot:  eniten petoja pyytäneelle;  riistakamera,  tasatilanteessa joudutaan ratkaisemaan arvalla.  Lisäksi arvotaan toinen riistakamera kaikkien pienpetoja saaneiden(paitsi voittaja) kesken.

Kaikkien saalisilmoituksen jättäneiden kesken arvotaan 2-3 osto/lahjakorttia, alan liikkeisiin.

Saalisilmoituksen tekemiseksi kotisivuille tehdään saalisilmoituslomake.

Voittajat palkitaan kesäkokouksessa 2014.

 

Kanalintukanta vaikuttaa huolestuttavan heikolta ja hallitus esittikin, että kiintiöitä pienennettäisiin siten, että tulevana syksynä saisi ampua  2 teertä ( nekin mielellään uroksia) ja metso esitettiin rauhoitettavaksi kokonaan kuten riekko ja tietenkin myös koppelo. Metson metsästystä olisi haluttu jatkaa ja niin asiasta äänestettiin, mutta selvällä enemmistöllä hallituksen esitys voitti ja niin  saaliskiintiöksi tuli 2 teertä ja metso rauhoitettiin.

Pyylle ei tullut kiintiöitä, eikä metsäjänikselle eikä rusakolle. Myös urosfasaanin pyynti sallitaan.

Peltopyy päätettiin myös rauhoittaa.

Kyyhkylle ei asetettu kiintöitä. ”Lohijoen ryömy” on rauhotettu kyyhkyn metsästykseltä viime vuosien tapaan.

Kauriin metsästyksestä käytiin vilkasta keskustelua ja siinäkin jouduttiin äänestämään. Hallitus esitti että seuran alueelta voitaisiin ampua tulevana metsästysvuotena 4 kaurista, joista 2  voisi olla aikuisia, mutta ei mielellään urospukkeja, jotka suositellaan säästettäväksi. Lisäksi hallitus esitti, että kauriin metsästys tapahtuisi seuruemetsästyksenä kuten piirin suositus on ja jota mm. muut Alajärven seurat kuulemma noudattavat.Metsästys aloitettaisiin lauantaina 28.9.2013.

Seuruemetsästys herätti vilkaan keskustelun ja asiasta äänestettiin, mutta enemmistön päätöksellä  kauriin metsästys tulee tapahtua seuruemetsästyksenä ja metsästys aloitetaan la  28.9.2013.

Yhdyshenkilönä kauriin metsästyksessä  toimivat Kenneth Gråhn (0400 867334)  ja Jari Ketonen, joille metsästyksestä tulee ilmoittaa

Joulurauha metsästykseltä on  perinteinen 24.-25.12.2013.

Edellä mainitun ”Lohijoen ryömyn” kyyhkynmetsästyksen rauhoitusalueen lisäksi viime vuonna rauhoitettiiin metsäkanlintujen metsästykseltä ”Isonnevan rauhoitusalue”,  joka päätettiin säilyttää, kuitenkin siten korjattuna, että rauhoitusalueen eteläraja siirtyyn Isonnevan peltojen eteläraunaan. Seuran  metsäatysalueen karttaan on tehty ko. korjaus.

Päiväkortteja myyvät viimevuotiseen tapaan hallituksen jäsenet ja sihteeri/rahastonhoitaja.  Jatkossa päiväkortti pyritään saamaan kotisivuille, josta sen voisi lunastaa.

Hirvimiehille myönnettiin entiseen tapaa päätösvalta ”omissa asioissaan”.

Riistanavartijoina jatkavat vuosien rutiinilla:  Erkki Hattukangas, Asko Tienhaara, Kari Pienimäki, Lasse Sillanpää, Aulis Sillanpää, Jorma Tiistola, Reino Lampinen ja Juhani Isoniemi.

Seurahan on mukana karhun yhteisluvassa ja kuten julkisuudessa on jo ollut on ko. yhteislupa-alaueelle Alajärvi-Soini-Ähtäri myönnetty kaatolupa 2:lle karhulle.  Karhunmetsästyshän alkaa sorsajahdin kanssa samaan aikaan eli 20.8.. Tosin karhujahtih alkaa 0.00 eikä 12.00.

Karhunmetsästyksen ”karhukokous” on 9.8.2013 kaupungintalolla, jonne nimettiin  metsästyksenjohtajaksi  Asko Tienhaara.

Riistanhoitoa tekeville/suunnitteleville Kenneth Gråhn toi terveiset: ”talven varalle on pussitettuna 4000 kg kauraa, jota halukkaat voivat sitä noutaa.  Kennethtiltä saa noutopaikan  osoitteen.”

Ilmotusluontoisena asiana kerrotaan, että Lähemajan sähköjohtoa on vahvistettu, joten jatkossa ”lieden käyttö on mahdollista sähkövalossa”.  Kämpän lämmityskattilaa on ”metsästetty” koko kesä, mutta vielä ratkaisua ei ole löytynyt.

Jos jollain on tietoa käyttökelpoisesta puulämmityskattilasta niin pikaisesti yhteys vaikka pj:aan.

Hirvenmetsästyksen yhteisluvan kokous pidettään tänä syksynä Lähemajalla pe 16.8.2013 klo 19.00.

 

Hyvää loppukesää ja  jahtionnea syksyn jahteihin.