www.kurejoenms.fi

Poimintoja vuoden 2018 talvikokouksista

Hallitus päätti kokouksessaan 10.2. kieltää kaurispukkien kevätmetsästyksen

Talvikokous 11.3

Puheenjohtajana, sihteerinä ja majan talonmiehenä jatkavat entiset

Erovuoroisista hallituksen jäsenistä Antti Talvitie valittiin uudelleenja Harri Peltomäen tilalle valittiin Timo Turpela, muutoin hallituksen jäsenistö ja varamiehet ennallaan

Toiminnantarkastajina jatkavat Eeti Kantokoski ja Juha Kyllönen, varalla Asko Tienhaara ja Ville Viirumäki

Jaostot jatkavat entisten vetäjien voimin, samoin edustukset kennelpiirissä ja apumaratatoimikunnassa

Palkkiot sekä jäsen-, liittymis- ja muut maksut pysyvät samoina kuin edellisenä kautena

Seurajäsenyyden muuttaminen henkilöjäsenyyksiksi Riistaliha ry:ssä vahvistettiin kokouksen toimesta

Seuraan hyväksyttiin 3 uutta jäsentä, seurasta poistui 5 jäsentä