www.kurejoenms.fi

Riistasaalis ja tieteelliset näytteet – kurssi Seinäjoella

 Riistasaalis ja tieteelliset näytteet - kurssi Seinäjoella

Hei!

Seinäjoella järjestetään huhtikuussa Riistasaalis ja tieteelliset 
näytteet<http://www.epky.fi/index.php?id=9680&p=185> - kurssi, 
joka antaa pääpiirteittäiset tiedot metsästyssaaliin anatomiasta, 
lihan sekä nahkan käsittelystä ja taudeista. 
Kurssilla perehdytään ihmisravinnoksi tarkoitetun riistan käsittelyyn 
sekä opetellaan näytteenotto tutkimustarkoituksia varten. 
Kurssiin sisältyy turkisriistan käsittely turkistarhalla (tarha ilmoitetaan myöhemmin), 
lisäksi kukin opiskelija valkaisee jonkin pienpedon kallon.

Kurssi toteutetaan perjantai-lauantai 11.-12.4. ja 25.-26.4.2014. 
Opettajat ovat Helsingin yliopistosta lehtori Veli-Matti Väänänen ja 
tohtoriopiskelija Milla Niemi, jotka pitivät Seinäjoella viime keväänä 
erinomaista palautetta saaneen Riistaeläintieteen perusteet - kurssin. 
Tarkemmat opintotiedot ja ilmoittautumisohjeet Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston 
nettisivuilla<http://www.epky.fi/index.php?id=9680&p=185>.

Kurssi toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena HY:n tutkintovaatimusten 
mukaan ja halutessaan on mahdollisuus suorittaa kaksi opintopistettä 
tekemällä harjoitukset ja tentin hyväksytysti.