www.kurejoenms.fi
Suurpetohavainnot
Suurpetohavainnot (karhu, susi, ilves ym) Timo Koppelomäelle p. 040 583 5477 tai täytä havaintolomake tästä

Seuran 1. sääntömääräinen kevätkokous 15.4.1965

Ohessa kopio seuran 1. sääntömääräisestä kevätkokouksesta:

Kurejoen metsästysseuran
sääntömääräinen Kevätkokous
pidettiin Heikinkankaan Urheilutalolla 15 pv:nä 4kk-1965.
Paikalla oli 15 innokasta asianharrastajaa.

Kokouksen puh.joht. toimi seuran puh.joht. Paavo Koskela ja siht. Pentti Väliaho.


Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Höri ja Veikko Kuhalampi.


Seuralla ei ole vielä varoja.


Seuralle valittiin johtokunta v:1965 puh.johtajaksi Paavo Koskela, siht. ja rahast.hoit. Pentti Väliaho lisäksi Jouko Latvala varapuh.joht. ja Erkki Jokiniemi, Urho Kulju, Paavo Niemi sekä Sulo Anttisaari.


Toiminta suunnitelma v-65 mm. seuraavaa; johtokunta velvoitettiin neuvottelemaan Alajärven Metsästysseuran kanssa seurojen välisten rajojen yksityiskohdista ja sopimaan rajat joka noudattaa suurin piirtein Kurejoen numeron rajaa.


Tulo ja menoarvion teko siirrettiin


Liittymismaksusta määrättiin seuraavaa. Henkilö jonka nimi löytyy maanvuokraajien joukosta on vapaa liittymismaksusta muillen ko. maksu on 5:-(viisi) markkaa. Jäsenmaksu vuodellen 1965 on kaksi(2:-) mk.


Mitään ala jaostoja ei päätetty perustaa.


Päätettiin esittää Alajärven riistanhoitoyhdistykselle neljän (4) hirven kaatolupa-anomus Kurejoen metsästysseuran alueellen.

10§
Hirven metsästyksestä päätettiin seuraavaa; seurojen rajat eivät ole esteenä hirven metsästyksessä kuitenkin niin että hirven ajo ei saa alkaa vieraan seuran alueelta.

11§
Vieraskorteista päätettiin periä 2 mk päivältä  silloin kun seuran jäsen on mukana. Yksinäisellen vieras paikkakuntalaisellen ei myydä jäsenkorttia. Alajärven eri seurojen jäsenten liittyminen jäseneksi Kurejoen metsästysseuraan asiasta päätettiin seuraavaa. Päätettiin myydä jäsenkortteja vuodeksi kerrallaan. Sillen joka on heittänyt anomuksensa johtokunnallen ennen syysk. ensimmäistä päivää ja jonka johtokunta on jäseneksi hyväksynyt.

12 §
Päätettiin että Alajärven metsästysseuran kassaan kertyneet varat laitetaan tasan seurojen kesken. Asian hoitaminen jäi Niilo Pokelan huoleksi.

13§
Johtokunnallen jäi jäsenkortien ym. tarvikkeiden hankkiminen.

Kok.puolesta
Pentti Väliaho