www.kurejoenms.fi

Vuosikokous Lähemajalla

Unto ja Risto seuran vuosikokouksessa 2014Seuran vuosikokous pidettiin Lähemajalla sunnuntaina 23. maaliskuuta.
Paikalle oli saapunut valitettavan vähän jäsenistä, kun paikalla oli vain 19  jäsentä.
Kokous todettiin kuitenkin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtajaksi valittiin  allekirjoittanut ja sihteeriksi seuran sihteeri Pekka Filander, pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi Asko Tienhaaralle ja Markku Ollille.

Toimintakertomus hyväksyttiin pienin korjauksin. Tileistä toiminnantarkastajat Eeti Kantokoski ja Juha Kyllönen  olivat antaneet puoltavan lausunnon ja niin tilit hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille vuodelta 2013.
Allekirjoittanut olisi halunnut luopua puheenjohtajan tehtävistä, mutta ”lievän painostuksen” jälkeen  annoin suostumuksen vielä vuodeksi, kun Pekkakin lupasi jatkaa sihteerinä.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Jani Kantokoski ja Juha Sillanpää ja heidät valittiin yksimielisesti jatkamaan hallituksessa. Hallituksen varajäsenet vaihtuivat  ja valituiksi hallituksen varajäseniksi tulivat Risto Väliaho ja Markku Olli.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin  muuten, mutta suunnitelmaan ja talousarvioon  päätettiin varata Juhani Alangon  aloitteesta määräraha seuran 50-vuotisjuhlaa varten.
Jäsen ja liittymismaksut päätettiin pitää ennallaan; 35€ ja 100€.
Jaostot jatkavat entisin miehityksin, samoin Lähemajan talonmiehenä jatkaa Risto Väliaho.

Vuosikokouksesta 2014Riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa 1 jäsen voi valtakirjalla edustaa 5:ttä  jäsentä.
Seuran edustajat eri järjestöjen ja sidosryhmien tilaisuuksiin nimeää hallitus.

Riistanhoitoyhdistykselle päätetiin tehdä esitys, että seura saisi 1 valkohäntäpeuran kaatoluvan.

Kokous päättyi 15.53

Unto K