www.kurejoenms.fi
Suurpetohavainnot
Suurpetohavainnot (karhu, susi, ilves ym) Timo Koppelomäelle p. 040 583 5477 tai täytä havaintolomake tästä

Kauriin metsästys

Kurejoen metsästysseuran alueella harjoitetaan kauriin metsästystä. Metsästysaika on valtion aika. 2017-2018 metsästyskaudeksi  kesäkokouksessa ei kiintiötä asetettu, mutta kaatomäärää seurataan ja tarvittaessa metsästys keskeytetään. Urospukki suositellaan säästettäväksi.

Seuran kustantamat kauriinruokintapaikat rauhoitetaan kauriinmetsästykseltä 200 metrin säteellä. Myös yksityisesti ylläpidettyja ruokintapaikkoja pitää kunnoittaa ja pidättäytyä kauriinmetsästyksestä niiden lähettyvillä. Tiedossa olevat, yksityisesti ylläpidetyt ruokintapaikat on merkitty oheisiin karttoihin

 

METSÄKAURIIN SAALISILMOITUS

Metsästysasetuksen (666/1993) 44 §:n mukaan metsästäjän on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle metsäkauriin kaadosta. Ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun metsäkauris on tullut metsästetyksi. Ilmoituksen voi tehdä tällä lomakkeella tai osoitteessa http://oma.riista.fi

 

Vastaa