Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Varaudutaan mahdollisesti ulkona pidettävään kokoukseen.

t;Pj