Kurejoen metsästysseura Ry

Metsästysseura Alajärvellä Kurejoen, Saukonkylän ja Koskenvarren alueella. Metsästysseura on perustettu 27.5.1964

 

Tervetuloa Kurejoen metsästysseuran sivuille!

Kurejoen Metsästysseura on Alajärven kaupungissa Kurejoen, Saukonkylän ja Koskenvarren kylien alueella toimiva paikallinen metsästysseura.

Metsästysseuran tavoitteena on tehdä riistanhoitotyötä yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Kurejoen Metsästysseura pyrkii hyvään ja kestävään riistan hoitoon ja metsästykseen.

Metsästysseuran on perustettu 27.5.1964.

metsästysseura

Seuran säännöt

Kurejoen metsästysseura ry. säännöt (voimassa 06.08.2013 alkaen). Säännöissä määritellään metsästysseuran yhdistystoiminta.

Lue lisää säännöistä tästä.

Seuran jäsenyys

Kurejoen metsästysseuran jäseneksi voi hakea metsästysseuran alueella asuva tai metsästysseuran alueella omistamiensa metsästysmaiden seuralle vuokraavat ja samaan ruokakuntaan kuuluvat tilapäisesti muualla asuvat perheenjäsenet tai jotka metsästysseuran hallitus on koejäseniksi valinnut.

Metsästysseuran jäsenyyttä hakevalla on alussa koeaika, joka kestää kaksi metsästyskautta. Koeajan jälkeen koejäsenyys muuttuu varsinaiseksi jäsenyydeksi, ellei metsästysseuran hallitus tee päätöstä olla hyväksymättä henkilöä metsästysseuran varsinaiseksi jäseneksi.

Lue lisää jäsenyydestä tästä.

Maanvuokraus seuralle

Metsästysseuran toimintaa perustuu metsästysoikeuden myöntämiseen metsästysseuran käyttöön ns. maanvuokrana.

Lue lisää metsästysoikeuden vuokrauksesta tästä.

 

Seuran hallitus

Kurejoen metsästysseuran hallitukseen kuuluu ry:n sääntöjen mukaan puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä
sekä kaksi varajäsentä. Seuran puheenjohtajan valitsee vuodeksi kerrallaan seuran vuosikokous, joka pidetään kevättalvesta. Seuran sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Lue lisää seuran hallituksesta tästä.

metsästys

Saaliskiintiöt ja metsästysajatmetsästyskaudelle 2023-2024

Kurejoen metsästysseuran kesäkokous 6.8.2023

Metsästyksessä noudatetaan valtion metsästysaikoja. Linkki metsästysaikoihin tästä.

Metsäkanalinnut:

Metso , RAUHOITETTU

Teeri  2 (suositus uros). 

Pyy vapaa

Riekko rauhoitettu.

Metsäjänis ja rusakko: Vapaa.

Peltopyy: Peltopyy rauhoitettu.

Fasaani; Fasaaniuros 1 kpl/jäsen. Naaras rauhoitettu. Fasaanin metsästys sallittu vain koiralla karttaan merkityllä alueella.(Valtatie16-Alajärven seuran raja-Lehtimäen raja-Saukonkyläntie-Juutintie-Siihtalantie). Muualla vapaa.
Linkki fasaanin metsästysalueeseen (kartta) seuran alueella tästä.

Metsäkauris: jäsenille vapaa:   Lakisääteinen saalisilmoitus tehtävä

Keväpukin metsästys (jäsenille); 1/jäsen. Seuran kiintiö  5 kpl

Metsäkauriin  metsästykseen mahdollista ostaa vieras-/päiväkortti 30 €/päivä.

Yhdyshenkilönä Heikki Hietala(0408463695), jolta varmistettava ennen metsästystä tilanne, sekä kaatoilmoitus välittömästi kaadon jälkeen.

1. Vieraskortilla kaurisjahtiin pääsee ainoastaan seuran jäsenen kutsusta.

2. Seuran jäsen voi kutsua 1 vieraan/jahtipäivä

3. Kutsun lähettäneen seura jäsenen täytyy olla ”isäntänä” eli mukana jahdissa

4. Kutsuttu vieras saa kaataa 1 (yhden)kauriin/jahtikausi

5. Vieraskorteilla kaadettavien kauriiden lukumäärä max. 10 kpl/jahtikausi

6. Vieraskorttien myynti Heikki Hietalan kautta ja kaatoilmoitus välittömästi kaadon tapahduttua Heikille

7. Vieraskortti ei oikeuta keväiseen pukkijahtiin

8. Heikki Hietala pitää kirjanpitoa kutsun lähettäneistä ja vieraskortin ostajista, kuten kaadetuista kuriistakin

 

Metsäjänis ja rusakko; vapaa

Kyyhky: Ei kiintiötä.

Valkohäntäpeura: Kaatolupa 5:lle valkohäntäpeuralle. 

Kokous valkohäntäpeuran metsästyksen toteuttamisesta 7.9.2023 klo 19.00 Lähemajalla. 

Metsästyksestä ilmoitetaan Valkohäntä-whattsapp-ryhmässä.

Vieraan koiran käyttö sallittua. Koiran omistaja mukana ilman asetta (valkohäntäpeurajahdissa)

Metsästyksessä pidetään joulurauha 24.-25.12. Tällöin ei metsästystä seuran alueella.

Teeren ja kyyhkysen metsästykselta rauhoitetut alueet: Teeri: Isonevan alue ja kyyhkynen: Lohijoen ryömy

Alueet löytyvät oma.riistan kartoista

Vierasmaksut

Päiväkortti ja Vuosikortti

Oltava voimassa oleva metsästyskortti.
Kantamisoikeus käyttämääsi metsästysaseeseen.
Tilapäisellä luvalla saa metsästää alueella pienriistaa, pienpetoja ja lintuja (kanalinnut,fasaani,kyykynen)*.
Tilapäinen lupa ei oikeuta suurriistan metsästykseen.
Otettava huomioon seuran asettamat säännöt ja rajoitukset.
*Lintumetsätyksessä oltava Kurejoen metsästysseuran jäsen mukana metsästyksessä (metsästysisäntä). Saalis menee isännän kiintiöstä.
Tilapäisten metsästusoikeuksien hinnat:
Päiväkortti 10 euroa
Vuosikortti 40 euroa (metsästysoikeus pienpedoille, seuran jäsenen seurassa). Vuosittain 1.12 jälkeen ei tarvita Alajärven yhteislupa-alueen jäsenille.
Fasaanin hyppyytys 10 euroa.
Fasaanin ampuminen 20 euroa
Tilapäisen luvan maksu maksetaan seuran tilille. Laita maksuun viestikohtaan nimesi ja hakemasi kortti (esim. päiväkortti ajalle 19.11.2020). Ota suorittamastasi maksusta tosite ja pidä se mukana jahdissa.

  Vieraskortti kaurisjahtiin 35€ 

1. Vieraskortilla kaurisjahtiin pääsee ainoastaan seuran jäsenen kutsusta.

2. Seuran jäsen voi kutsua 1 vieraan/jahtipäivä

3. Kutsun lähettäneen seura jäsenen täytyy olla ”isäntänä” eli mukana jahdissa

4. Kutsuttu vieras saa kaataa 1 (yhden)kauriin/jahtikausi

5. Vieraskorteilla kaadettavien kauriiden lukumäärä max. 10 kpl/jahtikausi

6. Vieraskorttien myynti Heikki Hietalan kautta ja kaatoilmoitus välittömästi kaadon tapahduttua Heikille

7. Vieraskortti ei oikeuta keväiseen pukkijahtiin

8. Heikki Hietala pitää kirjanpitoa kutsun lähettäneistä ja vieraskortin ostajista, kuten kaadetuista kuriistakin

Kurejoen Metsästysseuran tilinumero:
FI49 5188 1040 0020 17 (Alajärven Osuuspankki)

Lue lisää vieraskorteista metsästys-osiota tästä linkistä.

Suurriistametsästys

Hirven metsästys
Kurejoen metsästysseuran alueella toimii hirvenmetsästyksessä kaksi jahtiseuruetta. Saukonkylän ja Koskenvarren seurue sekä Kurejoen seurue.

Karhun metsästys

Seura on liittynyt karhun metsästyksen yhteislupaan. Lupa-alue on Alajärvi,  Kuortane, Perä-Seinäjoki, Nurmo,Jalajärvi-alueella. Jäsenet voivat liittyä jahtiporukkaan ilmoittautumalla Jussi Mattilalle. Liittymismaksu on 10€.

petohavainnot

Metsästysseuran petoyhdyshenkilönä toimii Timo Koppelomäki. Ilmoita näkö- tai jälkihavainnot pedoista kuten sudesta, karhusta, ahmasta ja ilveksestä Timolle.

Riistanvalvojat

Seuran alueella riistanvalvojina toimivat Rhy:n nimeämät: Asko Tienhaara, Mauno Harju, Hannu Turpela ja Veli-Pekka Sillanpää

jaostot

Koirajaostot

Hirvikoirajaosto
Asko Tienhaara
Kanakoirajaosto
Ismo Kuhalampi
Ajokoirajaosto
Petri Kujanpää
Pystykorvajaosto
Martti Kamila

Jokainen jaosto toimii kyseisen koiratoiminnan ohjaajana ja veturina Kurejoen Metsästysseuran tapahtumissa ja yhteistyöasioissa.

Karhujaosto

Karhujaoston vetäjänä toimii Jussi Mattila.

ampumajaosto

Ampumajaoston vetäjänä toimii Veikko Panttila.