Seuran jäsenyys

Kurejoen metsästysseura on Alajärven kaupungissa Etelä-Pohjanmaalla toimiva metsästysseura. Metsästysseuran toiminta tapahtuu Kurejoen, Saukonkylän ja Koskenvarren kylissä. Kurejoen metsästysseura on perustettu vuonna 1964.

Kurejoen metsästysseuran toiminta käsittää metsästyksen ja riistanhoitotyön pienriistasta suurriistaan asti. Kurejoen metsästysseuran tavoitteena on tehdä riistanhoitotyötä yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Kurejoen metsästysseuran pyrkii hyvään ja kestävää riiston hoitoon ja metsästykseen.

Seuran jäsenyys

Kurejoen metsästysseuran jäseneksi voi hakea metsästysseuran alueella asuva tai metsästysseuran alueella omistamiensa metsästysmaiden seuralle vuokraavat ja samaan ruokakuntaan kuuluvat tilapäisesti muualla asuvat perheenjäsenet tai jotka metsästysseuran hallitus on koejäseniksi valinnut.

Metsästysseuran jäsenyyttä hakevalla on alussa koeaika, joka kestää kaksi metsästyskautta. Koeajan jälkeen koejäsenyys muuttuu varsinaiseksi jäsenyydeksi, ellei metsästysseuran hallitus tee päätöstä olla hyväksymättä henkilöä metsästysseuran varsinaiseksi jäseneksi.

Lähetä metsästysseuran jäsenhakemus perusteluineen ja liitteineen sähköpostilla osoitteeseen puheenjohtaja(ät)kurejoenms.fi.

Jäsenyys säännöissä


SEURAN JÄSENET, VELVOITTEET JA MAKSUT
Yhdistyksen jäsenanomukset käsittelee ja koejäsenet hyväksyy hallitus.
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä yhdistyksen alueella asuvat, tai yhdistyksen alueella omistamiensa metsästysmaiden yhdistykselle vuokraajat ja samaan ruokakuntaan kuuluvat tilapäisesti muualla asuvat perheenjäsenet tai jotka yhdistyksen hallitus on koejäseniksi valinnut.
Koejäsenyysaika on liittymistä seuraavat kaksi täyttä metsästyskautta. Metsästyskausi alkaa elokuun ensimmäinen päivä ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun viimeinen päivä.
Koejäsenyys muuttuu koeajan jälkeen varsinaiseksi jäsenyydeksi, ellei yhdistyksen hallitus tee koejäsenen kohdalla päätöstä olla hyväksymättä tätä varsinaiseksi jäseneksi. Päätös tästä on tehtävä ennen koeajan päättymistä.
Koejäsenyysaikana maksetaan vuotuinen jäsenmaksu.
Koejäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen majaa ja metsästysalueita kuten vakituinen jäsen.
Koejäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- vaan ei äänioikeutta.
Koejäsentä velvoittavat kaikki yhdistyksen kokouksessa tehdyt jäseniä koskevat päätökset.
Koejäsenen on ennen varsinaiseksi jäseneksi siirtymistä maksettava yhdistykselle liittymismaksu ja varsinaisen jäsenen jäsenmaksu. Ellei koejäsen suorita liittymismaksua ja jäsenmaksua kuukauden kuluessa metsästyskauden alkamisesta, katsotaan jäsen hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä.
Varsinainen jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, sekä suorittamaan yhdistykselle elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun. Maksujen suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuosittain.
Varsinainen jäsen ja koejäsen ovat velvollisia pitämään luetteloa kaikesta saamastaan riistasta ja tekemään siitä vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle.
Liittymismaksu on yhdistykseen liittyvän jäsenen maksu. 15 ha metsästysmaan vastikkeetonta vuokraa vastaan myönnetään kiinteistön omistajalle tai suoraa alenevassa tai ylenevässä polvessa olevalle perheenjäsenelle vapautus liittymismaksusta.
Liittymismaksu on maksajalle kertakorvaus. Varsinaisen jäsenen maksettavaksi jää vain liittymismaksu ja jäsenmaksu. Vuosikokous vahvistaa liittymis- ja jäsenmaksut vuosittain.