Seuran hallitus

Kurejoen metsästysseura on Alajärven kaupungissa Etelä-Pohjanmaalla toimiva metsästysseura. Metsästysseuran toiminta tapahtuu Kurejoen, Saukonkylän ja Koskenvarren kylissä. Kurejoen metsästysseura on perustettu vuonna 1964.

Kurejoen metsästysseuran toiminta käsittää metsästyksen ja riistanhoitotyön pienriistasta suurriistaan asti. Kurejoen metsästysseuran tavoitteena on tehdä riistanhoitotyötä yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Kurejoen metsästysseuran pyrkii hyvään ja kestävää riiston hoitoon ja metsästykseen.

Seuran hallitus ja toimihenkilöt

Kurejoen metsästysseuran hallitukseen kuuluu ry:n sääntöjen mukaan puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Seuran puheenjohtajan valitsee vuodeksi kerrallaan seuran vuosikokous, joka pidetään kevättalvesta. Seuran sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviä voi hoitaa sama henkilö, joka voi olla myös hallituksen ulkopuolinen henkilö.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta ja vuosittain erovuorossa on kaksi hallituksen jäsentä.

 

Metsästysseuran hallitus

Puheenjohtaja

Ari Hosionaho

Varapuheenjohtaja

Antti Talvitie

Varsinaiset jäsenet

Mika Sillanpää

Jukka Koppelomäki

Juha Sillanpää

Timo Turpela

Vesa Särkijärvi

 


Varajäsenet

Esa Alanko

Eeti Kantokoski

Sihteeri/rahastonhoitaja

Veli-Pekka Sillanpää