Seuran hallitus

Kurejoen metsästysseura on Alajärven kaupungissa Etelä-Pohjanmaalla toimiva metsästysseura. Metsästysseuran toiminta tapahtuu Kurejoen, Saukonkylän ja Koskenvarren kylissä. Kurejoen metsästysseura on perustettu vuonna 1964.

Kurejoen metsästysseuran toiminta käsittää metsästyksen ja riistanhoitotyön pienriistasta suurriistaan asti. Kurejoen metsästysseuran tavoitteena on tehdä riistanhoitotyötä yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Kurejoen metsästysseuran pyrkii hyvään ja kestävää riiston hoitoon ja metsästykseen.

Seuran hallitus ja toimihenkilöt

Kurejoen metsästysseuran hallitukseen kuuluu ry:n sääntöjen mukaan puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Seuran puheenjohtajan valitsee vuodeksi kerrallaan seuran vuosikokous, joka pidetään kevättalvesta. Seuran sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviä voi hoitaa sama henkilö, joka voi olla myös hallituksen ulkopuolinen henkilö.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta ja vuosittain erovuorossa on kaksi hallituksen jäsentä.

 

Metsästysseuran hallitus

Puheenjohtaja

Juha Sillanpää

Varapuheenjohtaja

Heikki Hietala

Varsinaiset jäsenet

Mika Sillanpää

Reijo Tallbacka

Hannu Turpela

Jouni Seppä-Lassila

Jesse Ahopelto

 

 

 

 

 

 


Varajäsenet

Asko Mertaniemi

Eeti Kantokoski

Sihteeri/rahastonhoitaja

Mika Lepistö