Petohavainnot

Petohavaintojen ilmoittaminen Kurejoen metsästysseuran alueella. Ilmoita petohavainto seuran petoyhdyshenkilölle, jos näet pedon tai löydät pedon jäljen seuran alueella.

petohavainto

Kurejoen metsästysseuran alueella seurataan petotilannetta jatkuvasti. Metsästysseuran petoyhdyshenkilönä toimii Timo Koppelomäki. Timo ilmoittaa metsästysseuran alueelta tulleet petohavainnot eteenpäin riistakeskukselle Tassu-järjestelmään. Havaintotilanteessa Timo voi ottaa yhteyttä havainnon tekijään havainnon aitouden, tarkan paikan sijoittumisen tai muun tärkeän seikan vuoksi.

Alla olevassa ilmoituslomakkeesta ei tallenneta tietoja. Tieto lähetetään sähköpostina petoyhdyshenkilölle.

Petohavainto ilmoitus

Ilmoita petohavainto (karhu, ahma, susi tai muu suurpeto) alla olevalla lomakkeella. Petohavainnon voit ilmoittaa myös suoraan ottamalla yhteyttä petoyhdyshenkilö Timo Koppelomäkeen puh. 040-5835477.

1. Ilmoittajan nimi, joka tehnyt havainnon.

2. Havainnon tekijän puhelinnumero

3. Havainnon tekijän sähköpostiosoite

4. Havainnot tapa, joko peto on nähty tai jälki havaittu maastossa.

5. Havainnon teon päivämäärää.

6. Havainnon teon kelloaika.

7. Tarkka havaintopaikka. Paikkatieto kartalla ja/tai paikkatieto karttakoordinaatistolla. Ilmoita käytetty koordinaatistomuoto.

8. Havaittu peto.

9. Lisätietoja havainnosta. Esim. karhun tassun leveys (karhulla mitataan etutassu).

10. Lisähavainnot pedosta. Poistumissuunta. Onko näkynyt useaasti jne.

Havainnon tapa (valitse)

5 + 2 =