Maanvuokraus

Kurejoen metsästysseura on Alajärven kaupungissa Etelä-Pohjanmaalla toimiva metsästysseura. Metsästysseuran toiminta tapahtuu Kurejoen, Saukonkylän ja Koskenvarren kylissä. Kurejoen metsästysseura on perustettu vuonna 1964.

Kurejoen metsästysseuran toiminta käsittää metsästyksen ja riistanhoitotyön pienriistasta suurriistaan asti. Kurejoen metsästysseuran tavoitteena on tehdä riistanhoitotyötä yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Kurejoen metsästysseuran pyrkii hyvään ja kestävää riiston hoitoon ja metsästykseen.

Maanvuokraus metsästysseuralle

Kurejoen metsästysseuran toimintaa perustuu metsästysoikeuden myöntämiseen metsästysseuran käyttöön ns. maanvuokrana.

Metsästysseuran toiminnalla pystytään vähentämään hirvi- ja muiden eläinten aiheuttamia vahinkoja ja samalla saadaan pidettyä riista- ja eläinkanta sellaisena, että se on sopusoinnussa asukkaiden kanssa.

Koska seura ei peri toiminnastaan, kuin pakollisiin toimintamenoihin, seura ei maksa varsinaista vuokraa metsästysoikeudesta. Maanomistajat ovat tervetulleita hirvipeijaiisiin ja muuhun metsästysseuran järjestämään toimintaan.

Metsästysmaiden vuokrauksessa ote yhteyttä seuran puheenjohtajaa, sihteeriin tai hallituksen jäseneen.

Kirjoituksia metsästysoikeuden vuokrauksesta

Vinkit metsänomistajalle metsästysoikeuden vuokraamiseen

Jahtiukkojen kanssa hirvikeitolla. Metsälehden blogikirjoitus 31.1.2017

Metsänomistaja ja metsästäjät sopivat metsästysoikeudesta vuokrasopimuksella

Mitä hyötyä metsänomistaja saa maiden vuokraamisesta metsästysseuran käyttöön? Mitä metsästäjät voivat tehdä ja mihin tarvitaan lupa? Metsäkeskuksen Metsään -lehti 5.11.2019.