Hallitus on kokouksessa 27.8.2023 tarkentanut ohjeita metsäkauriin metsästykseen.

Lue tarkemmiin kesäkokous-tiedotteesta.