Oma riistassa olevan saalistilaston mukaan 2021 seuran jäsenet saivat/ampuivat saaliina mm:

Hirvi 35 kpl, metsäkauris 26 kpl, kettu 12 kpl, supikoira 4 kpl, valkohäntäpeura 2 kpl, näätä 1 kpl,

ja riistalintuja:

sepelkyyhky 42 kpl, teeri 9 kpl ja pyy 1 kpl.

Rauhoittamattomatr eläimet:

varis 4 kpl, harakka 4 kpl ja naakka 3 kpl.

Jos jotain noista luvuista voi päätellä niin, vaikuttaa että likikään kaikki jäsenet eivät ilmoita saadusta saaliista oma riistan sivuille. esim kyyhkyistä minä olen ampunut n. puolet, enkä usko että muut eivät olisi ampuneet yhteensä enemmän.Onpa sellaisiakin väitteitä esitetty, että metsäkauriitakin olisi jäänyt ilmoittamatta vaikka niiden osalta on ilmoittamisvelvollisuus.

Seuran jäsenistä n. puolet(126) on ottanut oma riistan käyttöönsä. Asiassa toivoisi aktiivisempaa osallistumista. Saalisilmoituksen tekeminen on toki vapaaehtoista muiden kuin hirvien, valkohäntäpeurojen ja metsäkauriiden osalta, mutta havainnot ja saalistietot ovat hyödyllisiä mm.arvioitaessa saaliseläinten määrää ym. ja näin auttaa myös metsästäjiä pitemmällä aikavälillä.