Vuosikokous lähestyy ja toivotaan, että mahdollisimman moni jäsenistä tulee paikalle.

Sääntömääräinen vuosikokous sunnuntaina 12.3.2023 klo 14.00,Kanavan Kevarilla.

Hallitus kokoontuu tuntia aiemmin.

Vuosikokoukousen kulkuhan on määrätty hyvin pitkälti säännöissä:

………………………….

8 §

Vuosikokous pidetään helmi- maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaaminen.

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ja pöytäkirjantarkastajat, sekä ääntenlaskijat.

todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

todetaan kokouksen laillisuus.

työjärjestyksen hyväksyminen.

esitetään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta.

esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

toimitetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan vaali.

toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ja varajäsenten vaali.

toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöiden vaali.

vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten.

hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä.

päätetään yhdistyksen liittymis-, jäsenmaksuista sekä mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun suuruudesta sekä vierailevien metsästäjien maksuista.

valitaan tarpeelliset jaostot.

valitaan majan isännöitsijä ja/tai talonmies.

käsitellään muut hallituksen tai yksityisten jäsenten hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa esittämät asiat.

päätetään miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissaolevia jäseniä edustetaan.

päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

valitaan yhdistyksen edustajat eri järjestöjen tai sidosryhmien tilaisuuksiin.

käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan tehdä päätöksiä.

kokouksen päättäminen.