Valkohäntäpeura- ja hirvikokous

pidettiin perjantaina 9.9.2022 klo 18.00 Lähemajalla.

Valkohäntäpeurajahti aloitetaan 24.9.2022. Johtajana Juha Kyllönen ja apuna Reijo Tallbacka, Tatu Mariapori ja Timo Mäkinen.

Seuralla on lupa 5 valkohäntäpeuran amapumiseen. Suositus on, että 50-60% tulisi olla vasoja ja 50/50 uros/naarassuhde.

Joka haluaa mukaan valkohäntäpeurajahtiin uutena jäsenenä niin yhteys Juhaan tai varajohtajiin.

Tiedottaminen jahdista tapahtuu whattsapp-sovelluksella.

Pyyntilupa aikuisesta on 17 € ja vasasta 8 €. Ampujan tulee suorittaa maksun seuran tilille. Ampuja päättää myös lihanjaosta.

Hirvenmetsästys aloitetaan 15.10.2022. Seuralle myönetty luvat 9 aikuisen ja 10 vasan ampumiseen.

Kurejoen hirviporukan johtajina toimivat: Markku Olli, Asko Tienhaara, Ari Särkijärvi ja Pekka Filander ja Saukonkylä-Koskenvarren(SaKo) porukan johtajina; Mika Sillanpää, Jesse Ahopelto, Eeti Kantokoski ja Juha Kyllönen.

Metsästykasenjohtajakoulutusta

Metsästykasenjohtajakoulutusta

SYKSYN METSÄSTYKSENJOHTAJAKOULUTUKSET POHJANMAALLA

Tämän syksyn metsästyksenjohtajakoulutukset pidetään ns. hybridinä eli osallistua voi tulemalla paikan päälle tai etänä. Etänä osallistumismahdollisuus on teams-sovelluksen kautta. Koulutuksissa kerrataan keskeiset jahtipäällikön tehtävät ja vastuut ja käydään läpi suuntaviivat tulevan kauden hirvijahtiin sekä keskustellaan muutenkin hirvikannan tilasta ja kannanhoidosta.

Tilaisuudet pidetään hirvitalousalueittain ja ovat tarkoitettuja niin vara- kuin pääjahtipäälliköille. Jos et kuitenkaan pääse osallistumaan alueelliseen tilaisuuteen, pidetään syyskuussa kaksi valtakunnallista koulutusta, jotka ovat sisällöltään samoja ilman alueellisia asioita. Lisäksi järjestetään kaksi valtakunnallista Oma riistan käyttökoulutus metsästyksenjohtajille, joissa käydään läpi metsästyksenjohtajan toiminnallisuudet oma riistassa. Jos oma riista ei ole täysin hallussa, kannattaa osallistua.

Pohjanmaa 1: Pe 30.9. klo 18-20, paikkana Lehtimäen palvelutoimisto, Keskustie 2 Lehtimäki

Teams-linkki: https://urly.fi/2KMB

Valtakunnalliset metsästyksenjohtajan etäkoulutukset:

Maanantaina 5.9. ja 19.9. klo 17-19. Teams-linkki molempiin koulutuksiin: https://tinyurl.com/3knsv6b5

Valtakunnalliset Oma riista -etäkoulutukset:

Maanantaina 12.9. ja 26.9. klo 17. Teams-linkki molempiin koulutuksiin: https://tinyurl.com/2r68dse3

Tervetuloa!

Saalistilastoista

Oma riistassa olevan saalistilaston mukaan 2021 seuran jäsenet saivat/ampuivat saaliina mm:

Hirvi 35 kpl, metsäkauris 26 kpl, kettu 12 kpl, supikoira 4 kpl, valkohäntäpeura 2 kpl, näätä 1 kpl,

ja riistalintuja:

sepelkyyhky 42 kpl, teeri 9 kpl ja pyy 1 kpl.

Rauhoittamattomatr eläimet:

varis 4 kpl, harakka 4 kpl ja naakka 3 kpl.

Jos jotain noista luvuista voi päätellä niin, vaikuttaa että likikään kaikki jäsenet eivät ilmoita saadusta saaliista oma riistan sivuille. esim kyyhkyistä minä olen ampunut n. puolet, enkä usko että muut eivät olisi ampuneet yhteensä enemmän.Onpa sellaisiakin väitteitä esitetty, että metsäkauriitakin olisi jäänyt ilmoittamatta vaikka niiden osalta on ilmoittamisvelvollisuus.

Seuran jäsenistä n. puolet(126) on ottanut oma riistan käyttöönsä. Asiassa toivoisi aktiivisempaa osallistumista. Saalisilmoituksen tekeminen on toki vapaaehtoista muiden kuin hirvien, valkohäntäpeurojen ja metsäkauriiden osalta, mutta havainnot ja saalistietot ovat hyödyllisiä mm.arvioitaessa saaliseläinten määrää ym. ja näin auttaa myös metsästäjiä pitemmällä aikavälillä.

VALKOHÄNTÄPEURAJAHTI

Seuralle on myönnetty kaatolupa 5.lle valkohäntäpeuralle. Aikaisemmin on päätetty, että metsästys tapahtuu seuruejahtina, joten vahtimis/kyttäysjahti ei ole mahdollista ja näin ollen metsästys aloitetaan aikaisintaan 24.9.2022. Hirvi-/valkohäntäpeurakokous pidetään syyskuussa, jolloin päätetään tarkemmin ko.metsästyksestä, mm. johtajat ym.

Majalle komposti-WC

Majalle komposti-WC

Talkooporukka(kuvassa) kokosi WC:n viittä vaille valmiiksi. Portaat ja homesuojaus jäi seuraavalle talkooporukalle, jos löytyy.