Tietoa lyijystä

Tervetuloa mukaan seuraamaan Metsästäjäliiton ajankohtaista lyijystä
-verkkokoulutusta 16.11.2022, klo 18.00 – 20.00

Illan koulutus on jaettu kahteen osaan. Kouluttajana toimii Suomen
Metsästäjäliiton Jussi Partanen.

Ensimmäisessä osiossa käydään läpi lyijyrajoitusten tämän hetken
tilanne.
1. vaihe, joka koskee 15.2.2023 voimaan astuvaa lyijyhaulien käyttö-
ja hallussapitokieltoa kosteikkoalueilla
2. vaihe, joka koskee EU:ssa kaavailtuja lyijyammusten käytön
rajoituksia kaikissa ympäristöissä (haulit/luodit)
Toisessa osiossa käydään läpi lyijyä korvaavien ammusmateriaalien
käyttöä sekä haulikoissa että kivääreissä.
Korvaavat haulit (haulimateriaalit ja niiden toiminta, aseet)
Lyijyttömät luodit (luotimateriaalit ja niiden toiminta, aseet)

METSÄSTYSSEURAT VOIVAT KOKOONTUA ESIMERKIKSI METSÄSTYSSEURAN MAJALLE
SEURAAMAAN KOULUTUSTA. TEAMS KANNATTAA SILLOIN NÄYTTÄÄ ESIMERKIKSI
VIDEOTYKIN TAI SUUREMMAN NÄYTÖN KAUTTA. LISÄKSI ON HYVÄ HUOLEHTIA
ERILLISELLÄ KAIUTTIMELLA RIITTÄVÄSTÄ ÄÄNENTOISTOSTA. TÄMÄ
MAHDOLLISTAA OSALLISTUMISEN MYÖS NIILLE, JOILLE VERKKOKOULUTUKSIIN
OSALLISTUMINEN EI OLE TUTTUA.

Koulutus on osallistujille ilmainen.

Ilmoittauduttuasi saat vahvistusviestin mukana linkin Teams
koulutukseen.

Linkki ilmoittautumiseen:
https://metsorekisteri.metsastajaliitto.fi/Tapahtumanhallinta/tapahtumatiedot.aspx?id=746erve
[1]

Lisätietoja: jussi.partanen@metsastajaliitto.fi

Tervetuloa!

Etsintäkuulutus

Ampumaratoiminta on käynnistymässä ”uuteen nousuun” ja aluksi etsinnässä on henkilö, joka olisi kiinostunut rakentamaan ampumaratayhdistykselle kotisivut ja toimimaan webbmasterina.

Kiinnotsuneet voivat yhteyttä Pekka Hautamäkeen.

Haulikkoradalle on tarkoitus hankkia uusi heitin ensi kesäksi ja myöhemmin jos/kun rahoituskuviot ratkeaaa niin Compak-rata.

Ensi kesän suunnitelmissa on tarkoitus pyörittää yleisiä ammuntoja [hirvi ja Trap(kun rata valmis)] tiistaisin. Järjestämisvastuussa olisivat jäsenseurat. vuoroviikoin.

Asiasta tullan informoimaan myöhemmin tarkemmin.

Saalistilastoista

Oma riistassa olevan saalistilaston mukaan 2021 seuran jäsenet saivat/ampuivat saaliina mm:

Hirvi 35 kpl, metsäkauris 26 kpl, kettu 12 kpl, supikoira 4 kpl, valkohäntäpeura 2 kpl, näätä 1 kpl,

ja riistalintuja:

sepelkyyhky 42 kpl, teeri 9 kpl ja pyy 1 kpl.

Rauhoittamattomatr eläimet:

varis 4 kpl, harakka 4 kpl ja naakka 3 kpl.

Jos jotain noista luvuista voi päätellä niin, vaikuttaa että likikään kaikki jäsenet eivät ilmoita saadusta saaliista oma riistan sivuille. esim kyyhkyistä minä olen ampunut n. puolet, enkä usko että muut eivät olisi ampuneet yhteensä enemmän.Onpa sellaisiakin väitteitä esitetty, että metsäkauriitakin olisi jäänyt ilmoittamatta vaikka niiden osalta on ilmoittamisvelvollisuus.

Seuran jäsenistä n. puolet(126) on ottanut oma riistan käyttöönsä. Asiassa toivoisi aktiivisempaa osallistumista. Saalisilmoituksen tekeminen on toki vapaaehtoista muiden kuin hirvien, valkohäntäpeurojen ja metsäkauriiden osalta, mutta havainnot ja saalistietot ovat hyödyllisiä mm.arvioitaessa saaliseläinten määrää ym. ja näin auttaa myös metsästäjiä pitemmällä aikavälillä.

VALKOHÄNTÄPEURAJAHTI

Seuralle on myönnetty kaatolupa 5.lle valkohäntäpeuralle. Aikaisemmin on päätetty, että metsästys tapahtuu seuruejahtina, joten vahtimis/kyttäysjahti ei ole mahdollista ja näin ollen metsästys aloitetaan aikaisintaan 24.9.2022. Hirvi-/valkohäntäpeurakokous pidetään syyskuussa, jolloin päätetään tarkemmin ko.metsästyksestä, mm. johtajat ym.